Kanał: Żnin

Metryczka

 • Widownia: 1167
 • Produkcja: 2018
 • Zdjęcia: Urząd Miejski w Żninie
 • Montaż: Urząd Miejski w Żninie
 • Realizacja: Urząd Miejski w Żninie

Opis

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z obrad poprzednich sesji.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Żnina z działalności w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Miejskiej.
 5. Sprawozdanie Burmistrza o stanie Gminy.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2018 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2019 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia na 2019 rok wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia dodatkowych zwolnień od podatku.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok podatkowy 2019.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad ustalania i poboru, terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej oraz zarządzenia jej poboru w drodze inkasa.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji podziału gminy Żnin na okręgi wyborcze.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji podziału gminy Żnin na stałe obwody głosowania.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie utworzenia nowego osiedla jako jednostki pomocniczej Gminy Żnin na terenie miasta Żnina oraz nadanie statutu nowopowstałemu osiedlu i treści tego statutu.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na rok 2019.
 15. Wolne wnioski i informacje.
 16. Zakończenie.


Skomentuj na Facebooku

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści komentarzy dodanych na stronie.

Redakcja portalu Polska Telewizja Internetowa nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczanych przez użytkowników.

Komentarze