Kanał: Żnin

Metryczka

  • Widownia: 1017
  • Produkcja: 2019
  • Zdjęcia: Urząd Miejski w Żninie
  • Montaż: Urząd Miejski w Żninie
  • Realizacja: Urząd Miejski w Żninie

Opis

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Wręczenie „Krzyża 100 lat Związku Inwalidów Wojennych RP”.
4. Wręczenie tytułów Zasłużony dla Gminy Żnin.
5. Pożegnanie dyrektora Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Żninie.
6. Wręczenie nagród w Plebiscycie na najbardziej gospodarne sołectwo gminy Żnin za rok 2018.
7. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
8. Sprawozdanie Burmistrza Żnina z działalności w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Miejskiej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Żnina wotum zaufania:
a) przedstawienie przez Burmistrza Żnina Raportu o stanie gminy Żnin;
b) debata nad przedstawionym raportem;
c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Żnina wotum zaufania.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Żnin za 2018 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Żnina:
a) sprawozdanie Burmistrza Żnina z wykonania budżetu Gminy Żnin za 2018 rok oraz informacja o stanie mienia wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o tym sprawozdaniu;
b) stanowisko Komisji Rewizyjnej i opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w tej sprawie;
c) dyskusja;
d) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Żnina.
12. Wolne wnioski i informacje.
13. Zakończenie.


Skomentuj na Facebooku

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści komentarzy dodanych na stronie.

Redakcja portalu Polska Telewizja Internetowa nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczanych przez użytkowników.

Komentarze