Kanał: Żnin

Metryczka

 • Widownia: 262
 • Produkcja: 2018
 • Zdjęcia: Urząd Miejski w Żninie
 • Montaż: Urząd Miejski w Żninie
 • Realizacja: Urząd Miejski w Żninie

Opis

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przedmiotu działania stałych komisji Rady Miejskiej w Żninie.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków stałych komisji Rady Miejskiej w Żninie i ich przewodniczących.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad otrzymywania diet dla radnych.
 6. Sprawozdanie Burmistrza Żnina z przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi, podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie dokumentu pn.: „Roczny Program Współpracy Gminy Żnin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.”
 7. Podjęcie uchwały w sprawie „Rocznego Programu Współpracy Gminy Żnin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.”
 8. Uchwała w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Żninie
 9. Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia za pracę dla Burmistrza Żnina
 10. Zakończenie


Skomentuj na Facebooku

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści komentarzy dodanych na stronie.

Redakcja portalu Polska Telewizja Internetowa nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczanych przez użytkowników.

Komentarze