Kanał: Żnin

Metryczka

 • Widownia: 958
 • Produkcja: 2020
 • Zdjęcia: Urząd Miejski w Żninie
 • Montaż: Urząd Miejski w Żninie
 • Realizacja: Urząd Miejski w Żninie

Opis

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Żnina z działalności w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Miejskiej.
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2020 rok.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żnin.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Samorządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego pomocy finansowej z budżetu Gminy Żnin na 2020 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Żnina wotum zaufania.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Żnin za 2019 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Żnina.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Spacerowej w Żninie.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Dochanowie.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na nieruchomość położoną w Żninie przy ul. 700-lecia.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na część nieruchomości położonej w Gorzycach.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej oraz inwestycji towarzyszących przy ul. Dąbrowskiego w Żninie.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie nadania nazwy nowo powstałej drodze wewnętrznej na terenie miasta w Żninie.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Przystań Wenecka w terminie od 30.06.2020 do 29.07.2020.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Przystań Wenecka w terminie od 30.07.2020 do 28.08.2020.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Żnin na pokrycie kosztów instalacji proekologicznych.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Żnin w roku szkolnym 2020/2021.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych w zakresie rozwoju sportu w gminie Żnin.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji Programu Rewitalizacji dla Gminy Żnin na lata 2016-2023.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji gminnej jednostki budżetowej Centrum Organizacji Pozarządowych w Żninie.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji skargi na działalność Burmistrza Żnina.
 26. Wolne wnioski i informacje.
 27. Zakończenie.


Skomentuj na Facebooku

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści komentarzy dodanych na stronie.

Redakcja portalu Polska Telewizja Internetowa nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczanych przez użytkowników.

Komentarze